Yhtiökumppanuus

AFAES on rakentanut laajamittaisen yhteistyöverkoston. Yhteistyöverkkoon kuuluvat Moniheli, toisenlainen Helsinki, sisäminiseriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, kansalaisfoorumi, kulttuurikeskus Caisa, Universaalinen Rauhanjärjestö Suomi (UPF), Suomen 4H-liitto, Kassandra ry ja lisäksi muita yhteistyökumppaneita.

Yhteistyökumppanit