Tietoa meistä

Missio

 • Toteuttaa yhteistyötä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa.
 • Integroida afrikkalaiset suomalaiseen yhteiskuntaan ja muihin afrikkalaisiin
 • Järjestää rahankeruutoimintaa, esim. Siivoupäivä, ja afrikkalaisia festivaaleja
 • Rikkoa ennakkoluuloja vapaaehtoistyön kautta erilaisissa instituutioissa, kuten sairaaloissa, vanhustenkodeissa ja kuntoutuskeskuksissa
 •  Tarjota koulutuspalveluita kielen, kulttuurin, integraation, yrittäjyyden ja koulutustaitojen alueella
 •  Luoda työllistymismahdollisuuksia maahamnuuttajille

Visio

 • Olla johtava järjestö integrointiasioissa, ja mahdollistamaan parempi monikulttuurinen tietoisuus.
 • Olla enemmän yhteistyössä muiden Suomessa olevien afrikkalaisten järjestöjen/yhteisöjen kanssa.
 • Kehittää järjestön sisäistä kehitystä.
 • Avata muita sivuhaaroja muihin pohjoismaihin
 • Tarjota mahdollisuuksia uusille kumppanuuksille kehittämään uusia projekteja. Tutkia tukimahdollisuuksia, jotka ovat tarjolla kansainvälisille nuorisotoiminnalle. Taistella köyhyyttä ja marginalisoitumista vastaan, ja kannustaa nuoria erilaisista taustoista olemaan oma-aloitteisia ja esittää heidän ideoitaan ja luovuuttaan, ja järjestämällä myös itse projekteja.

Tavoitteet ja arvot

AFAES ry pyrkii

 • Tehdä rasismin vastaista työtä yhteistyön kautta.
 • Mahdollistaa afrikkalaisten maahanmuuttajien omavaraisuus heidän työllistämisensä kautta.
 • Kouluttaa afrikkalaisia maahanmuuttajia, ja kehittää heidän itsetuntoaan.
 • Kotouttaa afrikkalaiset sujuvasti suomalaiseen yhteiskuntaan
 • Tutustuttaa afrikkalaista kulttuuria suomalaisille, ja suomalaista kulttuuria afrikkalaisille
 • Tutustuttaa ihmisiä afrikkalaiseen ruokaan festivaalien ja muiden tapahtumien kautta.
 • Tehdä yhteistyötä afrikkalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa ympäri maailmaa.
 • Luoda läheiset suhteet järjestöjen ja yritysten kanssa Suomessa.
 • Järjestää afrikkalaisten maahanmuuttajien ongelmia käsitteleviä seminaareja.
 • Avustaa jäseniämme järjestämään ja osallistumaan monikulttuurisiin konferensseihin, työpajoihin ja seminaareihin.
 • Auttaa ihmisiä elämään monikulttuurisessa avioliitossa.
 • Auttaa afrikkalaisia, jotka elävät vaikeissa olosuhteissa
 • Avustaa afrikkalaisia lapsia suoriutumaan kouluaineissa paremmin
 • Käsitellä nykypäiväisiä afrikkalaisten kotoutumisasioita ja ongelmia

Toiminta ja päämäärä

AFAES ry:n tärkeimmät päämäärät ovat:

Ohjaus, koulutus ja järjestöjen tukeminen, mikä toteutetaan yhteistyönä yhteistyökumppaneiden kautta tavoitteena vahvistaa järjestöjä ja syventää heidän osallistumistaan

Kehittää yhteydenpitoa ja panostaa siihen, sekä vaikuttaa ja osallistua mahdollisuuksiin suomalaisessa yhteiskunnassa

Kehittää yhteistyötä ja verkostoitumistoimintaa afrikkalaisnuorten sosiaalisen syrjinnän ehkäisemiseksi

Tukea tasa-arvoista afrikkalaisten miesten ja naisten osallistumista yhteiskuntaan

Edistää afrikkalaisten maahanmuuttajien emotionaalista, fyysistä ja sosiaalista hyvivvointia

Järjestön ohjaus-, koulutus- ja tukimenetelmät

Tavoitteena on auttaa AFAES jäseniä kehitystaidoilla, tiedolla ja jäsenyydellä. Esimerkiksi jäsenyys AFAES:ssa mahdollistaa lähestymisen viranomaisiin ja työskentelyn heidän kanssaan. Tämä pystytään saavuttamaan koulutuksen kautta ja tarjoamalla räätälöityä ohjausta jäsenilleen. Oikeanlaista hallinto-ohjausta ja koulutusta järjestetään yhteistyönä Monihelin, (Kansalainfoorumin), ja SKAF: kanssa.

Koulutus

Vuonna 2004 AFAES:n jäsenille tarjotaan koulutusta, projektihallinnointia ja -ohjausta ja tietoa siitä, miten rahoitusta haetaan. Lisää hallintokoulutusta annetaan myös, jos siihen on tarvetta. Näiden lisäksi järjestetään yhden tai kahden päivän työpajoja AFAES –jäsenille erilaisista jäseniä kiinnostavista aiheista.

Menetelmät

Tavoitteisiin pääsemiseksi AFAES

 •  järjestää työpajoja ja muita koulutuksia
 • järjestää seminaareja sekä konferensseja
 •   toteuttaa erilaisia projekteja
 •  osallistuu erilaisiin muiden toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin
 •   verkostoitua yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa

AFAES ry on luonut viimeisten kymmenen vuoden aikana vakaan ja tehokkaan perustan, joka on mahdollistanut löytämään sille yhteistyökumppaneita ja laajentaa sen toimintamahdollisuuksia.

Järjestön rakenne

AFAES ry:llä on hallitus, joka on vastuussa ulkoiseen yhteydenpitoon ja AFAES -järjestöön. AFAES ry on myös luonut työryhmiä. Perustamalla työryhmiä, Afaes on luonut rakenteen, joka tukee hallituksen jäsenien erikoisosaamista eri toiminnoissa ja niiden koordinoimisessa. Vuonna 2014 AFAES:lla on seuraavat työryhmät:

 • Nuorten ryhmä
 • Toveruus- ja tukiryhmät naisille ja miehille
 • Kulttuuri & verkostoitumisryhmä
 • Media & kannatusryhmä

Harrastusmahdollisuudet

AFAES etsii uusia toimintamalleja integroidakseen maahanmuuttajia ja verkostoitua kantasuomalaisten kanssa luomalla harrastetoimintaa. Nämä mahdollisuudet aiotaan selvittää, ja toiminta aloitetaan vuonna 2014 voimavarojen mukaan. AFAES edistää harrastusmahdollisuuksia maahanmuuttajanaisille, miehille, nuorille ja perheille.

AFAES edistää yhteistyötä muiden järjestöjen ja yhteistyöjärjestöjensä kanssa, vahvistaen erityisesti suhteitaan Aasia-Afrikka-Eurooppa taustaisten järjestöjen kesken.

Henkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi

AFAES –projektityön keskeisenä teemana on afrikkalaisten maahanmuuttajien henkinen, fyysinen, sekä sosiaalinen hyvinvoinnin kehittäminen. AFAES järjestää koulutuksia ja tapahtumia lisäämään sosiaalista hyvinvointia, kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä yhteistoimintaa. Fyysistä hyvinvointia tuetaan järjestämällä yhteisiä liikunta-aktiviteetteja sekä erikoistapahtumia. AFAES aikoo rakentaa yhteistyötä urheilujärjestöjen kanssa, tavoitteena edistää fyysistä hyvinvointia, erityisesti afrikkalaisten maahanmuuttajanaisten ja –nuorten keskuudessa.

AFAES Hallitus

Fatima Usman

Fatima Usman

Puheenjohtaja
Keijo Mikkanen

Keijo Mikkanen

Sihteeri
Julie Ann Valkky

Julie Ann Valkky

Varapuheenjohtaja
Abel Sunday Ayodeji

Abel Sunday Ayodeji

Taloussihteeri