BANTABAN- yhdessä tehden

AFAES ry toimii pääkaupunkiseudulla tehden maahanmuuttajien kotouttamistyötä erityisesti afrikkalaistaustaisen väestön keskuudessa. Samanaikaisesti Afaes ry on auttanut monikulttuurisia perheitä, jotka ovat ajautuneet kriisiin ja ovat tarvinneet tukea mm. suomalaisen palvelujärjestelmän tukea. Tärkeä toimintamuoto on ollut kantaväestön keskuudessa tehty kulttuurien välisen ymmärtämisen lisääminen. AFAES  ry vapaaehtoistentarinankerronta, rumpupajat, ruoka- ja käsityöpajat ovat tuoneet afrikkalaista kulttuuria tunnetummaksi Suomessa. image4

Maahanmuuttajataustaisissa nuorissa on paljon niitä, jotka ovat kokeneet kiusaamista ja rasismia, syrjintää. Rasismi vaikeuttaa nuoren kotoutumista Suomessa.  Mielestämme on tärkeää, että nuorilla on turvallinen paikka jakaa kokemuksiaan ja huoliaan. Nuorten kotoutumista edistää se, että he kokevat itse voivansa tehdä jotain oman yhteisönsä hyväksi toteuttamalla pienhankkeita, esittämällä aloitteita ja toimimalla vertaistukena itseään nuoremmille ja niille, jotka ovat vasta saapuneet maahan ja tuntevat uuden kotimaansa kulttuuria vasta vähän. Tällä hetkellä vastaavaa maahanmuuttajajärjestön tuottamaa vertaistukitoimintaa nuorille on aivan riittämättömästi Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella.

Hanke järjestää kolme koulutusta kevään 2021 aikana maahanmuuttajataustaisille yli 15- vuotiaille nuorille pääkaupunkiseudulla. Nuorista noin puolet on muuttanut Suomeen, toinen osa on Suomessa syntyneitä maahanmuuttajanuoria.
Take An Action- koulutussisällöissä on demokratiakasvatus, kulttuurienvälinen vuorovaikutus, vaikuttamistyö omassa yhteisössä, järjestössä toimiminen.
Kuhunkin koulutukseen osallistuu 15-20 nuorta, eli yhteensä 45-60 nuorta. Menetelminä luennot, ryhmätyöskentelyt, draama ja toiminnalliset menetelmät. Koulutukset ovat ilmaisia osallistujille. Koulutukset järjestetään noudattaen viranomaisten antamia Korona ohjeita.

Jokaisessa koulutuksessa nuoret muodostavat pienryhmiä oman kiinnostuksensa mukaan ja suunnittelevat toteuttamiskelpoiset toiminta-aloitteet. Hankkeet voivat olla viestinnällisiä kampanjoita, ryhmätoimintaa, tapahtumia, koulutuksia. Tärkeää on, että nuoret voivat käyttää omaa luovuuttaan ja innostustaan, ideat tulevat heiltä itseltään. Tarvittaessa AFAES  ry tukee nuoria aloitteiden saamiseksi päättäjien kuuloon ja tukee ryhmien omaa varainhankintaa aloitteensa toteuttamiseksi. Tavoitteena on, että koulutetut nuoret jatkaisivat toimintaansa vapaaehtoisina vertaistukijoina järjestössä.

Bantaban-hankkeen projektipäällikkö osallistuu Työ- ja elinkeinoministeriön ohjattuun yhdistystoiminnan kehittämisprosessiin. AFAES ry sitoutuu kehittämään toimintaansa ohjatun kehittämisprosessin avulla. Tärkeää on järjestön toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus.

AFAES  strategiaviikonloppu järjestetään alkuvuodesta 2021. Tuolloin hiotaan järjestön strategiaa ja kiteytetään tavoitteet. Tärkeää on myös suunnitella osallistamismuodot, joihin jäsenistön on helppo tulla mukaan. Kehitetään järjestön sisäistä viestintää mm. digitaalisia kokouskäytäntöjä kehittämällä. Kehitetään järjestön nykyisiä asiakirjoja, vuosikertomuspohjaa, toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.

Bantaban hanke järjestää Eurooppa salilla rahoitusseminaarin ”Järjestörahoituksen uudet tuulet ” lokakuussa 2021 tai jos epidemia estää vielä henkilökohtaiset kokoontumiset webinaarina, johon kutsutaan mukaan maahanmuuttajataustaisia järjestöjä ja mahdollisia muita kumppanijärjestöjä. Puheenvuoroja pyydetään vanhoilta, isoilta järjestöiltä sekä pieniltä, ketteriltä yhdistyksiltä. Tavoite on rahoittajien ja maahanmuuttajataustaisten järjestöjen välisen vuoropuhelun avulla luoda pohjaa yhteistyölle. Samalla rahoittajilla mahdollisuus esitellä omia rahoitusmuotojaan ja maahanmuuttajataustaisilla järjestöillä, kuten AFAES  ry tuoda esille omaa toimintaansa.

AFAES  ry kiittää Työ- ja elinkeinominsiteriötä rahoituksesta sekä Moniheli ry, Nana’s TV, Eurooppasali, ja African Pots hyvästä yhteistyöstä

Yhteystiedot:
AFAES toimisto: Afrikkalaisten ja Afrikkalais-Eurooppalaisten Yhdistys
Mäkelänkatu 58 A, 3kr
00510 Helsinki

TAKE ACTION KOULUTUKSET