Ryhmäkoordinaattori

AFAES ry etsii ryhmäkoordinaattoria rikoksentorjuntahankkeeseen

Afrikkalaisten ja afrikkalais-eurooppalaisten yhdistys, AFAES ry, etsii ryhmäkoordinaattoria Oikeusminiteriöltä tukea saavaan rikoksentorjuntahankkeeseen. Hanke pyrkii ehkäisemään perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa maahanmuuttajien keskuudessa Helsingissä. Hankkeen toiminnoilla luodaan vapaita, luottamuksellisia tiloja, joissa maahanmuuttajataustaiset helsinkiläiset saavat tietoa ja voivat keskustella perheeseen ja lähisuhteisiin liittyvistä aiheista ja mahdollisista kriisitilanteista. Hankkeen kohderyhmiä ovat ranskaa äidinkielenään puhuvat afrikkalaiset maahanmuuttajat (esim. kongolaiset, norsunluurannikkolaiset, gambialaiset, kamerunilaiset, togolaiset) ja englantia äidinkielenään puhuvat afrikkalaiset maahanmuuttajat (esim. nigerialaiset, ghanalaiset, sambialaiset, senegalilaiset, gambialaiset, kamerunilaiset), sekä viranomaiset, kuten sosiaalityöntekijät, jotka saavat hankkeen kautta tietoa siitä, kuinka tunnistaa, lähestyä ja puhua näiden edellä mainittujen ryhmien jäsenten kanssa perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa.

Ryhmäkoordinaattori koordinoi ranskankielistä kohderyhmää, joka kokoontuu kerran viikossa. Koordinaattori suunnittelee tapaamiset ja raportoi niistä.

Hakijalta edellytetään perehtyneisyyttä hankkeen aihepiiriin, hyvää ranskan kielen taitoa, mahdollisuutta työntekoon myös iltaisin ja viikonloppuisin, sekä ihmisläheistä ja innostunutta työotetta. Englannin ja/tai suomen kielen taito on välttämätön tehtävän hoitamisessa.

Viikkotuntimäärä on 6h/viikko. Kuukausipalkka on 300e/kk. Työpaikka sijaitsee Helsingissä Mäkelänkadulla. Työ alkaa mahdollisimman pian, viimeistään kuitenkin 18.8.2014, ja kestää tammikuun 2015 loppuun saakka.

Viimeinen hakupäivä on 11.8.2014. Täytämme paikan mahdollisimman pian.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen poca@afaes.fi